Korzystne ubezpieczenia komunikacyjne w firmie w PZU

W Polsce działa wiele dużych towarzystw ubezpieczeniowych oferujących polisy komunikacyjne. Firmy starają się przyciągać klientów, tworząc różne warianty ubezpieczeń dostosowane do potrzeb kierowców w różnym wieku lub wykorzystujących swoje pojazdy do różnych celów. Wśród najpopularniejszych towarzystw ubezpieczeniowych w naszym kraju jest firma PZU, które jest znana zarówno starszym, jak i młodym użytkownikom dróg.

Ubezpieczenia obowiązkowe

W Polsce kierowcy są zobowiązani do utrzymywania ciągłości ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa zabezpiecza przed następstwami zdarzeń wywołanymi przez osoby ubezpieczone i jest regulowana przez specjalną ustawę. Dlatego oferty poszczególnych firm mało różnią się między sobą. W PZU można jednak wykupić liczne rozszerzenia podstawowego zakresu usług, między innymi, polegające na szybkiej pomocy drogowej, zapewnieniu pojazdu zastępczego, holowaniu do warsztatu lub transportu kierowcy i pasażerów auta do miejsca zamieszkania.

Ubezpieczenia dobrowolne

Aby zabezpieczyć się przed skutkami czynników niezależnych od kierowcy, należy zastanowić się nad wykupieniem ubezpieczenia Autocasco, w skrócie AC. Pozwala to uzyskać odszkodowanie w przypadku uszkodzenia auta przez osoby trzecie lub po jego utracie na skutek kradzieży. W firmie PZU ubezpieczenie Autocasco może dotyczyć także przewożonych bagaży, w tym sprzętu sportowego, odzieży, a także różnego typu przenośnego sprzętu elektronicznego.

Ubezpieczenie NNW

Ponadto możliwe jest uzupełnienie ochrony o następstwa nieszczęśliwych wypadków. Ten rodzaj polisy pozwala na uzyskanie wsparcia finansowego w przypadku wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu kierowcy lub pasażerów w aucie. Firma PZU zwraca koszty leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu ortopedycznego, a także przeszkolenia zawodowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Za każdy dzień niezdolności do pracy lub leczenia szpitalnego można uzyskać 1% procent ogólnej sumy ubezpieczenia.

Wygodny serwis internetowy 

To tylko niektóre warianty ubezpieczeń oferowanych przez firmę PZU i związanych z poruszaniem się własnym autem. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej firmy lub w serwisie online pod adresem moje.pzu.pl. Dzięki niemu możliwe jest samodzielne zarządzanie produktami ubezpieczeniowymi, a także automatyczne pobieranie ważnych dokumentów. W razie wątpliwości można również nawiązać kontakt tradycyjnej formie, przez telefon lub umówić się na wizytę wyspecjalizowanego agenta ubezpieczeniowego. W związku z tym z oferty firmy PZU mogą skorzystać wszyscy użytkownicy aut, bez względu na miejsce zamieszkania.